اوقات شرعی
     
   • سربلندی بیرون آمدن مردم و مسئولان از آزمون خدمت به زائران دهه آخر صفر

    در این بخش با بسیج 4500 دستگاه اتوبوس و برنامه ریزی برای خدمت رسانی حجم انبوه زائران از تمام ظرفیت ...
    تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸