اوقات شرعی
     
   • ایستگاه سوار شاهد


    مساحت : حدود 3000 متر مربع
    مبلغ هزینه شده : 1 میلیارد ریال
    امکانات : احداث 3 سایبان مجموعا به طول 50 متر
    توقفگاه اتوبوس در حدود 1800 متر مربع
    فضای سبز 500 متر مربع
    کیوسک کنترل اتوبوس
    روشنایی محوطه
    پیاده روی مسافرین 500 متر مربع
    هدف :  ساماندهی مسافرین کنار جاده ای شهرهای شمالی

    تعداد بازدید :2905
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: