اوقات شرعی
     
   • اهداف

    سازمان برای اجرای اهداف اصلی زیرطبق اساسنامه تشکیل گردیده است

    الف- حفظ ونگهداری و اداره امور پایانه ها .

    ب ـ تجهیز و توسعه پایانه ها با استفاده از ابزار و روشهای پیشرفته ومتناسب با افزایش رشد جمعیت .

    ج ـ در صورت لزوم احداث پایانه های جدید در مبادی ورودی ومکانهای مناسب شهر در چهارچوب لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری مصوب اردیبهشت ماه 59  و ماده  واحده مصوب سال 72 مجلس شورای  اسلامی ودستورالعمل اجرائی تبصره 2 اصلاحی  قانون نحوه واگذاری غرف موجود در پایانه ها مصوب هیأت محترم وزیران در سال 74 .

    تعداد بازدید :3841
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: