اوقات شرعی
     
   • ارکان

     

    اعضای شورای سازمان

    1ـ  سید عبدالله ارجائی شهردار مشهد رئیس شورا                        2ـ  سید خلیل منبتی معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک عضو شورا

    3-ابراهیم نصری  مدیر کل حمل و نقل استان  عضو شورا            4  -  ایمان فرهمندی نماینده شورای اسلامی شهرمشهد-عضو شورا

    5- مهدی حسینی  نماینده استانداری عضو شورا

     

    اعضای هیات مدیره


    1ـ سید خلیل منبتی  رئیس هیأت مدیره         2ـ ابراهیم نصری عضو هیأت مدیره

      3ـ سید مهدی کمالی عضو هیأت مدیره             4 ـ سرهنگ حسین دهقان پور عضو هیأت مدیره

       5- هادی پاکیزه سرشت عضو هیأت مدیره    6- سرهنگ هادی امیدوار عضوعلی البدل هیات مدیره

     

    مدیر عامل

     

    طبق حکم شهردار محترم مشهد و در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۰آقای سید مهدی کمالی بعنوان مدیرعامل سازمان منصوب گردیدند .

     
     

    تعداد بازدید :5270
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: