اوقات شرعی
     
   • ارکان

     

    اعضای شورای سازمان

    1ـ  سید عبدالله ارجائی شهردار مشهد رئیس شورا                        2ـ  خلیل الله کاظمی معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک عضو شورا

    3-ابراهیم نصری  مدیر کل حمل و نقل استان  عضو شورا            4  -  ایمان فرهمندی نماینده شورای اسلامی شهرمشهد-عضو شورا

    5- مهدی حسینی  نماینده استانداری عضو شورا

     

    اعضای هیات مدیره


    1ـ خلیل الله کاظمی  رئیس هیأت مدیره         2ـ ابراهیم نصری عضو هیأت مدیره

      3ـ حیدر خادم زاده عضو هیأت مدیره             4 ـ سرهنگ سید عباس صارمی ساداتی عضو هیأت مدیره

       5- هادی پاکیزه سرشت عضو هیأت مدیره    6- سرهنگ هادی امیدوار عضو هیات مدیره

     

    مدیر عامل

     

    طبق حکم شهردار محترم مشهد و در تاریخ 18/05/99 آقای جلال قربانی بعنوان مدیرعامل سازمان منصوب گردیدند .

     
     

    تعداد بازدید :4906
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: