اوقات شرعی
     
   • آگهی مزایده

    « آگهی مزایده »

    مرحله دوم

    موضوع : واگذاری غرف خدماتی و رفاهی واقع در  پایانه ها و ایستگاه سوار ها به شرح ذیل .

    الف غرف پایانه امام رضا ( ع ) :

    1- غرف شماره 400029 + 400030 مکانیکی و تعمیر موتورگیربکس ( واقع در سایت تعمیرگاهی )

    2- غرفه شماره 400037 تراشکاری ( واقع در سایت تعمیرگاهی )

    ب غرف پایانه راه ابریشم :

    1- کیوسک دفترتاکسی تلفنی

    2-  غرفه شماره  20009 باس واش ( واقع در مجتمع تعمیرگاهی )

    3-  غرفه شماره 12 مرغ فروشی

    4-  غرفه شماره 13 فروش مواد شوینده و بهداشتی

    5-  غرفه شماره 15 فروش تنقلات

    6-  غرفه شماره 18 فروش محصولات فرهنگی و سی دی و نوار

    7-  غرفه شماره 19 فروش پلاستیک جات خانگی

    8-  غرفه شماره 20 فروش تنقلات

    9-  غرفه شماره 24 فروش تنقلات

    ج غرف ایستگاه سوار کلات :

    1-  غرفه شماره 110005 فروش اغذیه بهداشتی

    2-  غرفه شماره 110010 فروش مواد غذایی

      توضیحات : سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد در نظر دارد بهره برداری از غرف فوق واقع در پایانه ها و ایستگاه سوار ها  از طریق انجام مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

      شرایط : برابر مفاد آگهی تفصیلی مربوطه و سایر اطلاعات تکمیلی که در نشانی ذیل به متقاضیان تحویل و اعلام می گردد. (جهت دریافت اوراق مربوطه همراه داشتن فیش واریزی بمبلغ 000/200  ریال به حساب 29000 بانک تجارت شعبه پایانه الزامی است )

    1-کلیه هزینه های چاپ آگهی از برنده دریافت خواهد شد.

    2-سازمان در قبول یا رد (کل یا هر یک) از پیشنهادات مختار است.

    3-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به آگهی در اسناد مندرج است.

    4-در صورت امتناع از انعقاد قرارداد سپرده برنده ضبط خواهد شد.

      تلفن تماس : 38592088-  0511

      نشانی تحویل اوراق مزایده :       

     مشهد ـ بزرگراه شهید کلانتری ـ میدان انقلاب اسلامی ـ سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد ـ ساختمان اداری ـ اداره امور حقوقی و بازرگانی .

       مهلت مراجعه : 

    1-جهت دریافت اسناد و مدارک تا پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ  05 / 07 /93

    2-مهلت تحویل اسناد و مدارک به سازمان تاپایان وقت اداری روز یک شنبه 06/07/93

    سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

    تعداد بازدید :899
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: