اوقات شرعی
 • یکشنبه،08 خرداد 1401
 • ورود
     
   • برگزاری دوره آموزشی تکنیک های عملی توانمندسازی فردی و گروهی (GSM) توسط دکتر ایمان ارجمندی .

    برگزاری دوره آموزشی تکنیک های عملی توانمندسازی فردی و گروهی  (GSM) توسط  دکتر ایمان ارجمندی .