اوقات شرعی
       
      • برگزاری مسابقات ورزشی هفته بسیج 1400 ( پنالتی گل کوچک )

        برگزاری مسابقات ورزشی  هفته بسیج 1400  ( پنالتی گل کوچک  )