اوقات شرعی
       
      • دیدار با کادر درمان و عرض خداقوت و تقدیر از این عزیزان همزمان با روز جهانی بدون خودر و آغاز هفته دفاع مقدس توسط بسیجیان سازمان

        دیدار با کادر درمان و عرض خداقوت و تقدیر از این عزیزان همزمان با روز جهانی بدون خودر و آغاز هفته دفاع مقدس توسط بسیجیان سازمان