اوقات شرعی
       
      • اجرای برنامه دوچرخه سواری توسط ورزشکاران بسیجی سازمان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز جهانی بدون خودرو

        اجرای برنامه دوچرخه سواری  توسط ورزشکاران بسیجی سازمان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و روز جهانی بدون خودرو