اوقات شرعی
 • چهارشنبه،07 مهر 1400
 • ورود
     
   • ضدعفونی سالنها ، مکانهای عمومی ، صندلی های استقرارجایگاه ها، غرف ، سرویسهای بهداشتی ، دفاتر ستادی و اجرایی

    ضدعفونی سالنها ،  مکانهای عمومی ، صندلی های استقرارجایگاه ها، غرف ، سرویسهای بهداشتی ، دفاتر ستادی و اجرایی