اوقات شرعی
 • چهارشنبه،26 خرداد 1400
 • ورود
     
   • نصب پوسترهای مربوط به دعوت همگانی جهت مشارکت در انتخابات در پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد

    نصب پوسترهای مربوط به دعوت همگانی جهت مشارکت در انتخابات در پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد