اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • بازدید دکتربراتی معاون مدیریت امورزائرین استانداری وقائم مقام رئیس ستاداجرایی خدمات سفراستان خراسان رضوی از پایانه مسافربری امام رضا (ع)

     بازدید دکتربراتی معاون مدیریت امورزائرین استانداری وقائم مقام رئیس ستاداجرایی خدمات سفراستان خراسان رضوی از پایانه مسافربری امام رضا (ع)