اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • بازدید مسولان و کارشناسان مرکز بهداشت ثامن مشهد از وضعیت فعالیتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی در پایانه مسافربری امام رضا (ع)

     بازدید مسولان و کارشناسان مرکز بهداشت ثامن مشهد از وضعیت فعالیتها و رعایت پروتکلهای بهداشتی  در پایانه مسافربری امام رضا (ع)