اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • بازدید مدیرعامل سازمان از اقدامات و فعالیتها و نحوه خدمت رسانی همکاران به زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم در زمان تحویل سال جدید

      بازدید مدیرعامل سازمان از اقدامات و فعالیتها و نحوه خدمت رسانی همکاران به زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم  در زمان تحویل سال جدید