اوقات شرعی
       
      • دیدار و عرض خداقوت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ، شهردار مشهد ، معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری ، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و سایر مدیران با خدمت گذاران حوزه حمل و نقل عمومی مسافربری بین شهری در پایانه های مسافربر

         دیدار و عرض خداقوت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ، شهردار مشهد ، معاون عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری  ، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و سایر مدیران با خدمت گذاران حوزه حمل و نقل عمومی مسافربری بین شهری در پایانه های مسافربری مشهد