اوقات شرعی
       
      • آماده سازی بسته های کمک معیشتی به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد

         آماده سازی بسته های کمک معیشتی به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای گمنام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد