اوقات شرعی
 • پنج شنبه،23 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • استقرار دستگاه ضدعفونی کننده دستها به صورت اتوماتیک در قسمتهای مختلف پایانه مسافربری امام رضا (ع)

     استقرار دستگاه ضدعفونی کننده دستها به صورت اتوماتیک در قسمتهای مختلف پایانه مسافربری امام رضا (ع)