اوقات شرعی
 • پنج شنبه،23 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   • رعایت پروتکلهای بهداشتی در اتوبوسهای برون شهری فاصله گزاری اجتماعی و ظرفیت 50%

     رعایت پروتکلهای بهداشتی در اتوبوسهای برون شهری فاصله گزاری اجتماعی و ظرفیت 50%