اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • جلسه هماهنگی و توجیهی برگزاری رزمایش دفاع ازمقر باحضور مدیرعامل،معاون اداری و مالی ، مدیرحراست و فرمانده پایگاه بسیج سازمان

     جلسه هماهنگی و توجیهی برگزاری رزمایش دفاع ازمقر باحضور مدیرعامل،معاون اداری و مالی ، مدیرحراست و فرمانده پایگاه بسیج سازمان