اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • ادامه پیگیری طرح ارتقاء الگوی خدمات در پایانه مسافربری مشهد جلسه تدوین آئین نامه برخورد با تخلفات و تعاملات با شرکتهای مسافربری

     ادامه پیگیری طرح ارتقاء الگوی خدمات در پایانه مسافربری مشهد جلسه تدوین آئین نامه  برخورد با تخلفات و تعاملات با شرکتهای مسافربری