اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • کنترل و نظارت بر تردد مراجعین به پایانه های مسافربری مشهد با رعایت الزام مسافران به داشتن ماسک

     کنترل و نظارت بر تردد مراجعین به پایانه های مسافربری مشهد با رعایت  الزام مسافران  به داشتن ماسک