اوقات شرعی
 • یکشنبه،03 مرداد 1400
 • ورود
     
   • ضدعفونی و کندزدایی اتوبوسهای بین شهری و مسیر تردد مسافرین درپایانه مسافربری امام رضا (ع)توسط بسیج

    ضدعفونی و کندزدایی اتوبوسهای بین شهری و مسیر تردد مسافرین درپایانه مسافربری امام رضا (ع)توسط بسیج