اوقات شرعی
       
      • ضدعفونی و کندزدایی پایانه مسافربری امام رضا (ع) با همکاری شهرداری منطقه هشت

         ضدعفونی و کندزدایی پایانه مسافربری امام رضا (ع) با همکاری شهرداری منطقه هشت