اوقات شرعی
       
      • مراسم افتتاح خط سه قطار شهری از سمت پایانه امام رضا (ع) به شهرک ابوذر

         مراسم افتتاح خط سه  قطار شهری  از سمت پایانه امام رضا (ع) به شهرک ابوذر