اوقات شرعی
 • یکشنبه،03 مرداد 1400
 • ورود
     
   • جلسه با مدیران ک کارشناسان حوزه IT جهت تسهیل در فرآیند طرح فروش بلیت الکترونیکی

     جلسه با مدیران ک کارشناسان حوزه IT جهت تسهیل در  فرآیند طرح فروش بلیت الکترونیکی