اوقات شرعی
       
      • بازدید و جلسه دکتربهاروند، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌‎ونقل و ترافیک شورای شهر مشهدمقدس ازپایانه مسافربری امام رضا (ع)

         بازدید و جلسه دکتربهاروند، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌‎ونقل و ترافیک شورای شهر مشهدمقدس ازپایانه  مسافربری امام رضا (ع)