اوقات شرعی
 • یکشنبه،03 مرداد 1400
 • ورود
     
   • جلسه معاونت عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با متولیان اجرای طرح فروش بلیت الکترونیکی
      
      
      
      

     جلسه معاونت عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با متولیان اجرای طرح فروش بلیت الکترونیکی