اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • برگزاری جلسه امنیتی و اتخاذ راهکاری مناسب جهت اجرای طرح فروش بلیت اینترنتی

     برگزاری جلسه  امنیتی و اتخاذ راهکاری مناسب جهت اجرای طرح فروش بلیت اینترنتی