اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • نصب نرده جهت جلوگیری از تردد افراد غیر مجاز بین جایگاه 1 تا 3 پایانه مسافربری امام رضا (ع)

     نصب نرده جهت جلوگیری از تردد افراد غیر مجاز بین جایگاه 1 تا 3 پایانه مسافربری امام رضا (ع)