اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • اتمام پروژه ساخت کوریدور ورودی پایانه مسافربری امام رضا (ع) جهت کنترل و نظارت بر مسایل بهداشتی و ایمنی

    اتمام پروژه ساخت کوریدور ورودی پایانه مسافربری امام رضا (ع)  جهت کنترل و نظارت بر  مسایل بهداشتی و ایمنی