اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
     
   • ارکان

     

    اعضای شورای سازمان

    1ـ  قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد رئیس شورا                        3ـ  وحید برکچی معاون حمل و نقل عضو شورا

    2 -جواد وحدتی فرد  مدیر کل حمل و نقل استان  عضو شورا            4  -  نماینده شورای اسلامی شهرمشهد-عضو شورا

    5- مهدی حسینی  نماینده استانداری عضو شورا

     

    اعضای هیات مدیره

    1ـ وحید برکچی  رئیس هیأت مدیره         3ـ جواد وحدتی فرد عضو هیأت مدیره

    2ـ اشکان ملک عضو هیأت مدیره             4 ـ سرهنگ بوستانی عضو هیأت مدیره

    5- هادی پاکیزه سرشت عضو هیأت مدیره

     

     

    مدیر عامل

     

     

    طبق حکم شهردار محترم مشهد و در تاریخ 07/10/96 آقای محسن شریعتی بعنوان مدیرعامل سازمان منصوب گردیدند .

     

    تعداد بازدید :3402
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: