اوقات شرعی
       
      • بازدید معاون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، نماینده دادستانی به اتفاق اعضاء هیات مدیره سازمان از روند اجرای پیشرفت پروژه اجرای طرح الگوی خدمات در پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد

        بازدید معاون عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، نماینده دادستانی به اتفاق  اعضاء  هیات مدیره سازمان از روند اجرای پیشرفت پروژه اجرای طرح الگوی خدمات در پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد