اوقات شرعی
       
      • بازدید مهندس هاشمی - فرماندار مشهد مقدس از فعالیت دستگاه های خدمت رسان در پایانه مسافربری امام رضا (ع)

         بازدید مهندس هاشمی - فرماندار مشهد مقدس از فعالیت دستگاه های خدمت رسان  در پایانه مسافربری امام رضا (ع)