اوقات شرعی
       
      • بازدید مدیرعامل سازمان ، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل و مدیر نظارت بر حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از وضعیت خدمت رسانی به مسافران و زائران

        بازدید مدیرعامل سازمان ، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل و مدیر نظارت بر حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد   از وضعیت خدمت رسانی به مسافران  و زائران