اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
     
   • جلسه و بازدید ریاست و کارشناسان مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد با مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

     جلسه و بازدید ریاست و کارشناسان مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد با مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری