اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
     
   • جلسه اختتامیه و دریافت گزارشات بازخورد فردی کانون ارزیابی و توسعه مدیران پایه شهرداری

     جلسه اختتامیه و دریافت گزارشات بازخورد فردی کانون ارزیابی و توسعه مدیران پایه شهرداری