12°C آفتابی
اوقات شرعی
       
      • راه اندازی مرکز پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات زائرین و مسافرین در دهه آخر شهریور

         راه اندازی مرکز پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات زائرین و مسافرین در دهه آخر شهریور