اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 مرداد 1398
 • ورود
     
   • نشست معاونت مدیر کل محترم منابع انسانی شهرداری مشهد با مدیر عامل و معاونت اداری مالی سازمان پایانه های مسافربری شهداری مشهد

     نشست معاونت مدیر کل محترم منابع انسانی شهرداری مشهد با مدیر عامل و معاونت اداری مالی سازمان پایانه های مسافربری شهداری مشهد