5°C 
اوقات شرعی
     
   • همکاری با گروه فیلمبرداری کلیپ و مستند خادم بی ادعا در پایانه مسافربری امام رضا (ع)

     افزایش تعاملات فرهنگی و هنری در پایانه های مسافربری شهرداری مشهد 

     
    همکاری با گروه فیلمبرداری کلیپ و مستند خادم بی ادعا در پایانه مسافربری امام رضا (ع)