5°C 
اوقات شرعی
       
      • برخورد واعمال قانون با راننده اتوبوس های متخلف توسط پلیس راهور (سرویس دهی خارج از پایانه مسافربری )

         برخورد واعمال قانون با راننده اتوبوس های متخلف توسط پلیس راهور (سرویس دهی خارج از پایانه مسافربری )