35°C آفتابی
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،28 تیر 1397
 • ورود
     
   • جلسه و بازدید فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه استان جناب سرهنگ کمالی و فرمانده بسیج حوزه 2 ادارات مشهد و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج مناطق وسازمانهای وابسته به شهرداری مشهد از پایانه مسافربری مشهد

     جلسه و بازدید فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه استان جناب سرهنگ کمالی و  فرمانده بسیج حوزه 2 ادارات مشهد و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج مناطق وسازمانهای وابسته به شهرداری مشهد از پایانه مسافربری مشهد