10°C آفتابی
اوقات شرعی
       
      • بازدید فرماندهی حوزه 2بسیج اداره ای مشهد (شهید عباس اعلمی ) از پایانه مسافربری امام رضا (علیه السلام )

         بازدید فرماندهی حوزه 2بسیج اداره ای مشهد (شهید عباس اعلمی )  از پایانه مسافربری امام رضا (علیه السلام )