31°C 
اوقات شرعی
       
      • بازدید مهندس پذیرا مدیرمحیط زیست شهرداری مشهد از محل معاینه فنی اتوبوسها و محوطه پایانه مسافربری امام رضا (ع)

        بازدید مهندس پذیرا مدیرمحیط زیست شهرداری مشهد از محل معاینه فنی اتوبوسها و محوطه پایانه مسافربری امام رضا (ع)