13°C آفتابی
اوقات شرعی
     
   • حضور مشاور وزیر راه و شهرسازی و مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در پایانه مسافربری امام رضا(ع)

    آقایان رستمی، مشاور وزیر ورئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت راه وحمل و نقل جاده ای، نصری؛مدیرکل حمل و نقل وراهداری استان و قاسم زاده؛ مدیرکل فرودگاه مشهد از پایانه مسافربری امام رضا (ع) و نحوه خدمت رسانی به زائران و مسافران بازدید کردند
     در این بازدید مسافران ،رانندگان و نمایندگان شرکتهای مسافربری به بیان نظرات و انتقادات خود پرداختند.