اوقات شرعی
       
      • بازدید مهندس باقر جوان مدیر کل دفتر حمل ونقل مسافر کشور از پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد .

         بازدید مهندس باقر جوان  مدیر کل دفتر حمل ونقل مسافر کشور  از پایانه مسافربری  امام رضا (ع)  مشهد .