اوقات شرعی
       
      • نصب بنر تابلوهای اطلاع رسانی به مسافران در مسیر تردد در پایانه مسافربری امام رضا (ع)

         نصب بنر تابلوهای اطلاع رسانی به مسافران در مسیر تردد در پایانه مسافربری امام رضا (ع)