اوقات شرعی
       
      • اجرای مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان به میزبانی پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد

         اجرای  مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان  به میزبانی پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد