اوقات شرعی
 • یکشنبه،19 مرداد 1399
 • ورود
     
   • جلسه با مدیران و کارشناسان حوزه IT جهت تسهیل در فرآیند طرح فروش بلیت الکترونیکی

     جلسه با مدیران و کارشناسان حوزه IT جهت تسهیل در  فرآیند طرح فروش بلیت الکترونیکی