اوقات شرعی
       
      • جلسه معاونت عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با متولیان اجرای طرح فروش بلیت الکترونیکی به میزبانی پایانه مسافربری امام رضا (ع)

         جلسه معاونت عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با متولیان اجرای طرح فروش بلیت الکترونیکی به میزبانی  پایانه مسافربری امام رضا (ع)